پژوهشی / انتشار جدیدترین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی
انتشار جدیدترین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی

انتشار جدیدترین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی

پانزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی ویژه زمستان ۱۳۹۶ توسط مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.

پانزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی ویژه زمستان ۱۳۹۶ توسط مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.


در این شماره هشت مقاله با موضوعات زیر منتشر شده است:


جایگاه دلیل نقلی و شهود در نظام حکمت متعالیه و  نقد و بررسی دیدگاه‌ها، حسن رضایی


بازخوانی نظریه ملاصدرا درباره تأثیر مزاج، خلقیات و کیفیات نفسانی بر فاعلیت نفس، راحله درزی، حمیدرضا آیت‌اللهی، محمد سعیدی‌مهر


اثبات غیروجودی بودن برهان محقق اصفهانی و ارزیابی ادله وجودی بودن آن، روح‌الله فروغی


تحلیل و ارزیابی قاعده الواحد در حکمت متعالیه، احمد حیدرپور، غلامرضا فیاضی


برون‏رفت حکمت متعالیه از  چالش تبیین فلسفی احیای موتی، معصومه سالک


سنجش شناخت در محتوای موسیقی در نظام معرفت‌شناسی حکمت متعالیه، حسین شایسته، عبدالحسین خسروپناه


مبانی و مراحل عینیت صفات با ذات الهی در دیدگاه صدرالمتألهین و تطبیق آن با روایات، مهدی منصوری


ماهیت و مؤلفه‌های اخلاق عرفانی، محمدجواد رودگر