علمی و پزشکی / ارتباط «خجالت» با افسردگی و اعتیاد جوانان

ارتباط «خجالت» با افسردگی و اعتیاد جوانان

بر اساس نتایج تحقیق جدید احساس خجالت مسیری بین افسردگی و اعتیاد در بین جوانان است.

ارتباط «خجالت» با افسردگی و اعتیاد جوانان

به نقل از سایکولوژی نیوز، محققان برای درک بهتر بین ارتباط افسردگی، خجالت و اعتیاد تحقیق خود را با ۲۱۰ دانشجوی کالج انجام دادند.

محقق این تحقیق Elena Bilevicius از دانشگاه مانیتوبا اظهار کرد: یکی از سنین حساس در انسان سن نوجوانی است که با تغییر در خلق و خوی و اختلالات آن همراه است و یکی از دوران‌های خطرناک در گرایش به مواد مخدر محسوب می‌شود.

پژوهشگران به دلیل همزمانی وقوع  موارد ذکر شده، نقش خجالت را در اعتیاد به مواد مخدر در نوجوانی مورد بررسی قرار دادند. البته در تحقیقات پیشین ارتباط بین خجالت، افسرگی و اعتیاد به مواد مخدر مشخص شده بود و در این تحقیق «خجالت» به عنوان عامل بالقوه در مسیر اعتیاد بررسی شد.

محققان میزان و نشانه‌های خجالت، مصرف الکل و رفتارهای ناپسند در نوجوانان را در یک دوره یک ماهه مورد بررسی قرار دادند و دریافتند میزان زیاد افسردگی با افزایش مصرف الکل و رفتارهای ناپسند در افراد مرتبط بوده و واسطه اصلی در این مورد حس خجالت بود.

به عبارت دیگر افراد با نشانه‌های بیشتر افسردگی بیشتر احساس خجالت داشته و با مشکلات عنوان شده در بالا بیشتردرگیر می‌شوند.

وی اظهار کرد: این مورد برای پیشگیری از اعتیاد بسیار مهم است و با درک بهتر این مشکل قادر به پیشگیری و یا حتی درمان خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: در این تحقیق نیز مانند دیگر تحقیقات مشابه نمی‌توان افسردگی بیشتر و یا احساس خجالت را به طور قطعی علت مستقیم رفتارهای اعتیادآور عنوان کرد.

نتایج این تحقیق در نشریه Addictive Behaviors منتشر شده است.

the writer:

Source: http://www.beytoote.com

۲۹۴۴